Masseskadetriage – best mulig for flest mulig?

Masseskadescenario. ©Anders Bayer Oslo universitetssykehus


Togulykker, store branner eller terrorangrep kan føre til at det er mange skadde pasienter samtidig. Hvilke pasienter skal behandles først når ressursknapphet gjør at vi må velge?

Les hele artikkelen i Tidskriftet for Den norske legeforening her

«Masseskadetriagering er noe de færreste av oss vil måtte utføre, men som alle legevaktleger og prehospitalmedisinere kan bli satt til på neste vakt.»

Rune Rimstad i Tidsskriftet for Den norske legeforening

Les også:


Les også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *