Rapportering etter masseskadehendelser og katastrofer

Av: Johannes Nordsteien Svensøy

Rapportering etter masseskadehendelser og katastrofer.

Globalt har det siste årene vært et økende antall masseskadehendelser og katastrofer. For å være bedre forberedt er det nyttig å lære av andre lands erfaringer. I dag er dette utfordrende bland annet grunnet usystematisk vitenskapelig rapportering.
Hvorfor er vitenskapelig rapportering vanskelig? Vi har sett på selve rapporteringsprosessen.

Vitenskapelig rapportering av store hendelser, masseskadehendelser og katastrofer er utfordrende da selve situasjonen og den medisinske responsen i sin natur er kaotisk. Det har fra fagmiljøer lenge vært etterlyst mer systematisert og synkronisert vitenskapelig rapportering, og det er utviklet flere tilgjengelige retningslinjer og maler for å strukturere rapporter om medisinsk håndtering av den prehospitale responsen. Dessverre har få av disse retningslinjene og malene vært brukt i publiserte artikler.

I denne studien presenteres førstehåndserfaring fra forskere som har publisert vitenskapelige rapporter etter masseskadehendelser eller katastrofer. De mest utfordrende sidene ved rapporteringsprosessen viste seg å være mangel på dedikert tid, vanskeligheter med datainnsamling og strukturering av rapporten.

Tilgjengelige verktøy for å strukturere vitenskapelige rapporter må gjøres mer tilgjengelig for å forbedre systematisk rapportering innen prehospital medisin. Appendix A i artikkelen inneholder en oversikt over tilgjengelige maler og rapporteringsverktøy.

Les Open Acess-artikkelen her:

 

Klikk her! (lenke til pubmed) Appendix A med liste over verktøy for rapportering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *