Jannicke Mellin-Olsen holder innlegg under fagdagen ved St.Olavs Hospital. Foto: Johannes Svensøy

Skrevet av: Johannes Svensøy og Tonje Solli Strand

NOTAK Fagdag ble holdt samtidig som årsmøte ved St.Olavs Hospital i Trondheim den 28.August 2023 med flere tverrfaglige og internasjonale foredrag fra politi, brann (USAR), helse.

Anestesilege Herman Antonius Lonnée holdt foredrag om sitt arbeid og erfaringer fra Queen Elizabeth Central Hospital i Malawi. Hamidullah Seddiqi er første anestesilege i Afghanistan og holdt foredrag om “Norwegian Anesthesia project in Afghanistan” som pågikk fra 2007 til 2012 i samarbeid med forsvarets sanitet (FSAN) , og om hvordan situasjonen er for helsearbeidere Nord i Afghanistan.

Tverretatlig samarbeid

Vår egen anestesilege Jannicke Mellin-Olsen holdt foredrag om å møte seg selv i døren under internasjonalt arbeid, med erfaringer fra hennes utallige internasjonale oppdrag. To betjenter fra Utrykningsenheten (UEH) Medic Team Trøndelag Politidistrikt holdt foredrag med tema: «Forventninger styrer adferd og adferd styrer forventningene i møte mellom politi og helse» om viktigheten av trening og samarbeid for bedre forståelse av hverandres kompetanse og dermed samhandling ute på oppdrag. Her fikk vi også en presentasjon av hva politiet er utstyrt med. Vi avsluttet med et foredrag fra Alf Inge Nesset som er fagansvarlig ved Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) Spesialredning og USAR (Urban Search&Rescue). USAR TBRT har kobling til INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) og bidratt ved flere internasjonale hendelser som for eksempel jordskjelv. Økt forekomst av ekstremvær fremover kommer til å utløse flere redningsaksjoner som krever at USAR kompetansen som finnes i dag opprettholdes og videreutvikles.

Årsmøtet

Under årsmøtet ble det vedtatt å ikke øke kontingenten på 250,- (150,- for studenter). Leder Else-Marie Ringvold ble gjenvalgt som leder, og Johannes Nordsteien Svensøy som nestleder. NOTAK ønsker å være mer synlig rundt i landet med fagkvelder.

Les også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *