Foto: Boris Niehaus / Wikicommons 

Skrevet av: Johannes Svensøy

Genèvekonvensjonene (1949) er ratifisert av 196 land og omhandler bl.a. vern av sivilbefolkning og deres eiendom, også i okkupert område, under krig og konflikt.1,2 Den fjerde Genèvekonvensjonen fastsetter at sivile ikke er lovlige mål og skal beskyttes, spesiell beskyttelse skal gis til sårede, syke, gravide, barn og ungdom, samt helsepersonell.2 Tilleggsprotokoll 1 (1977) inkluderer ytterligere bestemmelser om beskyttelse av helsepersonell i krig og konflikt.

Likevel ser vi systematiske og målrettede aksjoner mot helseinstitusjoner og helsepersonell.3 Organisasjonene i Safeguarding Health in Conflict Coalition rapporterer om økt antall angrep på helsepersonell de siste åtte årene (figur 1).4 I 2022 ble over 230 helsepersonell drept i bl.a. Ukraina (78), Myanmar (27), Afghanistan (26), Sudan (11), Kongo DRC(10), Sør-Sudan (10) og Syria (10).

Figur 1: Safeguarding Health in Conflict Coalition årsrapport 2022.

OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) rapporterte 30.desember 2023 om at minst 316 helsepersonell er drept under israelske angrep i Gaza i etterkant av terrorangrepet Hamas utførte mot Israel 7.oktober 2023.5 I tillegg ser vi det høyeste antall registrerte angrep mot helsepersonell og helseinstitusjoner i nyere tid.

Vi i NOTAK stiller oss bak Legeforeningen, Psykologforeningen og Sykepleierforbundets opprop om at det internasjonale prinsippet om medisinsk nøytralitet og menneskerettigheter må respekteres i Gaza. Helseinstitusjoner må ikke bombes, og helsepersonell må få gjøre jobben sin på en trygg måte uten å utsettes for fare.6

 

Referanser:

  1. https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1949-08-12-4?q=genevekonvensjonen
  2. https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl
  3. https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx
  4. https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2023/05/SHCC-Report-Ignoring-Red-Lines.pdf
  5. https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-85
  6. https://www.legeforeningen.no/nyheter/2023/den-medisinske-noytraliteten-ma-respekteres/

Les også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *