OM OSS

Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK) har som formål å øke kunnskap, interesse og forståelse for fagområdene traumatologi, akutt- og katastrofemedisin, samt bidra til bedre beredskap i helsevesenet og i samfunnet for akutte sykdommer og skader, ulykker og katastrofer.

Foreningen skal bidra til å styrke samarbeid og samhandling mellom profesjoner, spesialiteter, etater og organisasjoner som er involvert i arbeidet med akutt syke og skadde personer, samt beredskap for store ulykker og katastrofer. Dette skal gjøres gjennom at foreningen engasjerer seg i forskning, fag- og organisasjonsutvikling, utredning og undervisning. Foreningen skal søke samarbeid med relevante institusjoner, etater og organisasjoner i inn- og utland. Foreningen er åpen for medlemskap for leger og andre grupper helsepersonell med interesse for foreningens fagområder.

STYRET

Jan Erik Nilsen
Leder/Kasserer

Anestesiolog, overlege Oslo universitetssykehus

Jannicke Mellin-Olsen
Styremedlem/Sekretær

Anestesilege Bærum Sykehus

Profilbilde styremedlem Thomas Renngård

Thomas Renngård
Styremedlem

Paramedic, Oslo universitetssykehus

Per Olav Berve anestesilege, ph.d. og styremedlem i NOTAK

Per Olav Berve
Styremedlem

Ph.d, anestesilege Oslo universitetssykehus

Ronald Rolfsen
Revisor