Om oss

OM OSS

Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK) har som formål å øke kunnskap, interesse og forståelse for fagområdene traumatologi, akutt- og katastrofemedisin, samt bidra til bedre beredskap i helsevesenet og i samfunnet for akutte sykdommer og skader, ulykker og katastrofer.

Foreningen skal bidra til å styrke samarbeid og samhandling mellom profesjoner, spesialiteter, etater og organisasjoner som er involvert i arbeidet med akutt syke og skadde personer, samt beredskap for store ulykker og katastrofer. Dette skal gjøres gjennom at foreningen engasjerer seg i forskning, fag- og organisasjonsutvikling, utredning og undervisning. Foreningen skal søke samarbeid med relevante institusjoner, etater og organisasjoner i inn- og utland. Foreningen er åpen for medlemskap for leger og andre grupper helsepersonell med interesse for foreningens fagområder.

Lenker:

STYRET

Else Marie Ringvold
Leder

Utdannet anestesilege

Tilleggsutdanning innen stabsledelse og kriseberedskap fra NUSB

Master i Helseledelse fra UIO

For tiden avdelingsleder for Anestesiavdelingen, Akershus Universitetssykehus

Tilleggsstilling som Universitetslektor i masterutdanningen for intensiv-anestesi- og akuttsykepleie ved Universitet i Sør-Øst-Norge.

Styremedlem i European Society of Anaesthesia and Intensive Care.

Johannes N. Svensøy
Nestleder

Lege, MScDM (katastrofemedisin) Ph.d-stipendiat

Profilbilde styremedlem Thomas Renngård

Thomas Renngård
Styremedlem

Paramedic, Oslo universitetssykehus

Jannicke Mellin-Olsen
Styremedlem/Sekretær

Anestesilege Bærum Sykehus

Kjell Olav Hauge
Sekretariat

Sekretariat

Tonje Solli Strand
Styremedlem

LIS Lege, St.Olav Hospital MScDM (katastrofemedisin).

Olaf Jacobsen
Styremedlem

Anestesisykepleier, flysykepleier Universitetessykehuset Nord Norge, UNN.

Tidligere universitetslærer, UIT.

 

Ronald Rolfsen
Revisor