OM OSS

Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK) har som formål å øke kunnskap, interesse og forståelse for fagområdene traumatologi, akutt- og katastrofemedisin, samt bidra til bedre beredskap i helsevesenet og i samfunnet for akutte sykdommer og skader, ulykker og katastrofer.

Foreningen skal bidra til å styrke samarbeid og samhandling mellom profesjoner, spesialiteter, etater og organisasjoner som er involvert i arbeidet med akutt syke og skadde personer, samt beredskap for store ulykker og katastrofer. Dette skal gjøres gjennom at foreningen engasjerer seg i forskning, fag- og organisasjonsutvikling, utredning og undervisning. Foreningen skal søke samarbeid med relevante institusjoner, etater og organisasjoner i inn- og utland. Foreningen er åpen for medlemskap for leger og andre grupper helsepersonell med interesse for foreningens fagområder.

STYRET

Else Marie Ringvold
Leder

Lege, head of department Ahus

Johannes N. Svensøy
Nestleder

Lege, MScDM (katastrofemedisin) Ph.d-stipendiat

Profilbilde styremedlem Thomas Renngård

Thomas Renngård
Styremedlem

Paramedic, Oslo universitetssykehus

Jannicke Mellin-Olsen
Styremedlem/Sekretær

Anestesilege Bærum Sykehus

Erik Salvador
Vara styremedlem

Kommandørkaptein/Psykiater

Sjef-Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring (IMPS)
Forsvarets Sanitet (FSAN).

Per Olav Berve anestesilege, ph.d. og styremedlem i NOTAK

Per Olav Berve
Styremedlem

anestesilege LA OUS Ph.D kandidat

Jan Erik Nilsen
Styremedlem/Kasserer

Anestesiolog, overlege Oslo universitetssykehus

Trine Staff
vara styremedlem

Studieleder avdeling Prehospitalt arbeid OsloMet

Kjell Olav Hauge
Sekretariat

Sekretariat

Ronald Rolfsen
Revisor