OM OSS

Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK) har som formål å øke kunnskap, interesse og forståelse for fagområdene traumatologi, akutt- og katastrofemedisin, samt bidra til bedre beredskap i helsevesenet og i samfunnet for akutte sykdommer og skader, ulykker og katastrofer.

Foreningen skal bidra til å styrke samarbeid og samhandling mellom profesjoner, spesialiteter, etater og organisasjoner som er involvert i arbeidet med akutt syke og skadde personer, samt beredskap for store ulykker og katastrofer. Dette skal gjøres gjennom at foreningen engasjerer seg i forskning, fag- og organisasjonsutvikling, utredning og undervisning. Foreningen skal søke samarbeid med relevante institusjoner, etater og organisasjoner i inn- og utland. Foreningen er åpen for medlemskap for leger og andre grupper helsepersonell med interesse for foreningens fagområder.

Lenker:

STYRET

Else Marie Ringvold
Leder

Utdannet anestesilege

Tilleggsutdanning innen stabsledelse og kriseberedskap fra NUSB

Master i Helseledelse fra UIO

For tiden avdelingsleder for Anestesiavdelingen, Akershus Universitetssykehus

Tilleggsstilling som Universitetslektor i masterutdanningen for intensiv-anestesi- og akuttsykepleie ved Universitet i Sør-Øst-Norge.

Styremedlem i European Society of Anaesthesia and Intensive Care.

Johannes N. Svensøy
Nestleder

Lege, MScDM (katastrofemedisin) Ph.d-stipendiat

Profilbilde styremedlem Thomas Renngård

Thomas Renngård
Styremedlem

Paramedic, Oslo universitetssykehus

Jannicke Mellin-Olsen
Styremedlem/Sekretær

Anestesilege Bærum Sykehus

Olaf Jacobsen
Styremedlem

Anestesisykepleier, flysykepleier Universitetessykehuset Nord Norge, UNN.

Tidligere universitetslærer Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, UIT.

Har arbeidet med:

– helseberedskap på alle nivå; øvelser, planverk, ROS-analyser, materiell

– kurs, trening, simulering, øvelser og undervisning.

Per Olav Berve anestesilege, ph.d. og styremedlem i NOTAK

Per Olav Berve
Styremedlem

anestesilege LA OUS Ph.D kandidat

Tonje Solli Strand
Styremedlem

LIS Lege, St.Olav Hospital MScDM (katastrofemedisin).

Kjell Olav Hauge
Sekretariat

Sekretariat

Ronald Rolfsen
Revisor