STYRET

Jan Erik Nilsen
Styreleder

Anestesiolog, overlege Oslo universitetssykehus

Per Olav Berve anestesilege, ph.d. og styremedlem i NOTAK

Per Olav Berve
Styremedlem

Ph.d, anestesilege Oslo universitetssykehus

Profilbilde styremedlem Thomas Renngård

Thomas Renngård
Styremedlem

Paramedic, Oslo universitetssykehus

Jannicke Mellin-Olsen
Styremedlem/Sekretær

Anestesilege Bærum Sykehus

Bilde av ny leder Notak

Karoline Stadhein Halvorsen
Styremedlem

Ph.d, Seniorrådgiver Helsedirektoratet

Ronald Rolfsen
Revisor

Revisor