Støtt vårt arbeid

Vi har som formål å øke økt kunnskap, interesse og forståelse for fagområdene traumatologi, akutt- og katastrofemedisin, samt å bidra til bedre beredskap i helsevesenet og i samfunnet for akutte sykdommer og skader, ulykker og katastrofer. De fleste vil si seg enig i at det er avgjørende at helsevesen og akutt-tjeneste fungerer som best den dagen man selv eller noen man er glad i trenger det.
    Jeg ønsker å støtte med kr: