Hva kan du forvente av TRIAGE?

Her vil vi presentere reportasjer og artikler innenfor våre fagområder, skrevet av personell som enten har førstehåndskunnskap innenfor områdene eller vært tilstede under forskjellige hendelser, med et hovedfokus på læring, forskning, formidling, forbedring og samhandling. I tillegg skal det:

• Holde leseren oppdatert om relevante fagmøter og arrangementer
• Bidra til bedret samhandling mellom utrykningsetatene (Helse, Brann, Politi)
• Bidra til økt kunnskap om tverrfaglig samhandling på skadested
• Bidra til økt kunnskap om organisering av beredskap
• Holde leseren orientert om små og store beredskaps- hendelser i inn- og utland med tanke på læring

Hvor mye koster det?

Medlemmer av foreningen får bladet gratis i posten. Er du ikke medlem enda kan du melde deg inn ved å trykke her.

Et medlemskap i NOTAK koster bare 250 kr i året, 150 kr for studenter. 

 

 

Utgaver

Utgave 1 – 2024

Triage utgave 1