Resultater fra årsmøtet 2020 – Ny leder valgt

Bilde av ny leder Notak

Nyvalgt leder av Norsk forening for traumatologi, akutt -og katastrofemedisin (NOTAK) lege Karoline Stadheim Halvorsen. Foto: NOTAK / Thomas Renngård

Det ble i går den 26.august avholdt årsmøte i Norsk forening for traumatologi, akutt -og katastrofemedisin. Generalforsamlingen ble gjennomført i auditoriet ved Øyeavdelingen ved Ullevål sykehus, det inneholdt flere begivenheter.

Ny leder og nestleder valgt

Etter flere år som en sentral person i arbeidet med å bygge opp og bevare foreningen takket Jan Erik Nilsen av som leder av styret. Stafettpinnen går videre til lege Karoline Stadheim Halvorsen. Den avtroppende styrelederen forsvinner allikevel langt ifra helt ut av foreningen med det første, og kommer til å fortsette i funksjon som nestleder de neste to årene.

 Valgkomiteens innstilling:

i. Ny leder, lege Karoline Stadheim Halvorsen (valgt for 2 år)

ii. Ny nestleder, lege Jan Erik Nilsen (valgt for 2 år)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon av generalforsamlingen. De resterende styremedlemmene som ikke var på valg i år blir sittende til 2021.

Avtroppende leder for NOTAK Jan Erik Nilsen takker av etter flere års arbeid med å bygge opp foreningen. Her overrekkes det i anledningen gave (på trygg avstand) under årsmøtet av Jannicke Mellin-Olsen på vegne av det sittende styret som takk for innsatsen. Foto: Thomas Renngård/Notak

Foredragskveld

Etter at årsmøtet var hevet fortsatte kveldens fagprogram med foredrag fra Espen Rostrup Nakstad og Monica Thallinger. De tok for seg Covid-19 pandemien og erfaringer med denne så langt sett henholdsvis fra et nasjonalt perspektiv og fra et lokalsykehus/regionalt ståsted.

Vi håper å kunne dele noen highlights fra dette snart.

Her kan du lese årsmeldingen 2019-20 (godkjent på årsmøtet den 26.8.20)


Les også:

Les også:


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *