Skrevet av: Karoline Stadheim Halvorsen

Ny nasjonal veileder fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet publiserte 24.august revidert utgave av nasjonal veileder for masseskadetriage. Formålet med veilederen er felles retningslinjer for masseskadetriage for alle typer innsatspersonell, felles benevnelse og definisjoner for de ulike hastegradene og standardisering av merking.

Nytt i den reviderte veilederen er en felles algoritme for alle typer innsatspersonell og at algoritmen kan benyttes for vurdering av alle aldersgrupper. Hastegradsvurdering basert på pust- og pulsfrekvens er tatt bort for bedre harmonisering med primærundersøkelsen i PHTLS og ATLS. Fargen på hastegraden «Avvente» er endret fra BLÅ til GRÅ for bedre harmonisering med systemer for hverdagstriage. Spesielle vurderinger knyttet til GRÅ hastegrad (Avvente) og triage av barn i masseskadesituasjoner er nærmere beskrevet.

Saken omtales også på NKT-Traume sine nettsider: https://nkt-traume.no/2020/08/helsedirektoratet-nasjonal-veileder-for-masseskadetriage-er-revidert/

Last ned den nye nasjonale veilederen her:

Revisjonen er basert på en omfattende litteraturgjennomgang og kunnskapsinnhenting gjennomført av NAKOS. Funnene er oppsummert i en egen rapport: 


Bilde av ny leder Notak

Lege Karoline Stadheim Halvorsen er nyvalgt leder av NOTAK. Hun arbeider til daglig ved Helsedirektoratet og har stått for arbeidet med litteraturgjennomgangen i forbindelse med revisjonen av veilederen.


Les også:

Les også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *