Jan Erik Nilsen går inn som leder frem til årsmøtet

Karoline Stadheim Halvorsen varslet styret før jul om at hun av personlige årsaker med bakgrunn i sitt arbeidsforhold og de oppgaver hun er tillagt i Helsedirektoratet og for Helse og omsorgsdepartementet, ikke lenger fant det forenlig med ansvaret som styreleder i NOTAK.

Styret synes dette er beklagelig, men har tatt valget til etterretning. Nestleder Jan Erik Nilsen går dermed inn som leder av foreningen frem til neste ordinære generalforsamling. Dette til orientering.

Under kan du lese hennes personlige hilsen.

Kjære medlemmer i NOTAK.

Håper det står bra til med dere i situasjonen vi står i.

Jeg vil takke for tillitten som jeg har fått som styreleder i foreningen. Mitt arbeidsforhold i Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet gjorde at jeg vurderte min egen habilitet før jeg påtok meg ansvaret som leder. Men i løpet av det siste halvåret har jeg fått ansvar for nye oppgaver innenfor førstehjelp- og akuttmedisinfeltet som på nytt reiser spørsmål om min habilitet. Jeg har kommet til at det ikke er forenelig å ha det ansvaret som jeg nå har i Helsedirektoratet og samtidig være styremedlem i NOTAK, og har informert styret om at jeg trekker meg som leder og styremedlem.

Akuttmedisinen har behov for at NOTAK har tydelig stemme inn mot helsemyndighetene både som rådgiver og pådriver. Jeg ønsker foreningen lykke til i det viktige arbeidet, og ser frem til videre samarbeid.

Vennlig hilsen

Karoline Stadheim Halvorsen

Bilde av ny leder Notak
Leder av NOTAK Karoline Stadheim Halvorsen trekker seg. Foto: Thomas Renngård

Les også:

Les også:


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *